Om ejendommen

Birkeparken er opført i perioden 1959 til 1962. Ejendommen består af to blokke i tre etager og 10 opgange. Området  er omfattet af Lokalplan nummer 207 (Nordstensområdet). Matriklen er "Hillerød Bygrunde - 52a" og den indgår i lokalplanens delområde 7. 

Om Birkeparken

Velkommen til Birkeparken

Birkeparken er en ejerforening, der består af 70 lejligheder mellem 34 og 100 kvadratmeter. Lejlighederne er fordelt med 28 lejligheder i blok 25 og 42 lejligheder i blok 27. Foreningen administreres efter et samlet fordelingstal på 5411 andele. Den enkelte lejligheds andele andrager cirka antallet af kvadratmeter.

Lejlighederne på første, anden og tredje sal har altan og stuelejlighederne har rådighed over en lille have . De etværelses lejligheder i blok 27 opgang F har altaner og have i de sydvendte lejligheder.

Til hver lejlighed hører et depotrum på 6 til 7 kvadratmeter beliggende i kælderen. Der er separate cykel og barnevognsrum i hver blok. Desuden er der adgang til et fælles møntvaskeri i blok 25.

Birkeparken blev opført i perioden 1959 til 1962 og
beliggenheden midt i byen betyder korte afstande til indkøb samt gode bus og togforbindelser.

Varetagelsen af foreningens viceværtforpligtelser er udliciteret til et privat firma. 

Det er ikke tilladt at holde husdyr i Birkeparken

Opvarmning sker med fjernvarme fra Hillerød Kommune.

TV via kabel og pakkevalg gennem YouSee.

 

Udskiftning af vinduespartier

 

Nordside

Vinduer skal være identiske med eksisterende vinduer, dog tillades at topvinduet er fast og lidt større. Det er også tilladt at gøre topvinduet lidt kortere så det er muligt at føre aftræk fra emhætte ud denne vej.

Sydside

Vinduer skal være identiske med eksisterende vinduer, dog tillades at topvinduet er fast og lidt større. De store vinduer må gerne ændres til at være oplukkelige og dermed en smule mindre. (ruderammen).

Østside

(27 F ) Her er vinduerne så brede, at der ikke kan gives garanti på disse vinduer. Vinduerne skal derfor være opdelt med 2 oplukkelige rammer forneden og 2 rammer foroven, således at de ligner de eksisterende vinduer i ejendommen.

Farve

Træværket skal være hvidt som de eksisterende. (Ral 9010).

Glas

Glas må gerne være med solfilter, men ikke farvet glas. Sættes "solfilm" på glasset indvendige side må dette ikke være farvet.

Materialer

Vinduers rammer / karme skal være af træ, eventuelt med en udvendig indfarvet alu-beskyttelse.

Yderligere information

Ved udskiftninger, skal en målsat vindues tegning altid godkendes af E/F Birkeparkens bestyrelse. (Vedtægterne §6).

Trapper, stier og plæner

Trapperne skal være ryddelige og al indbo skal være indenfor i lejlighederne med undtagelse af en eventuel dørmåtte.

Eventuelle skader på opgangen under transport med bohave eller lignende meddeles bestyrelsesformanden.

Ved håndværkerbesøg sørger beboeren i den pågældende lejlighed for, at opgangen efterfølgende rengøres for eventuelt smuds.

Viceværten sørger for trappevask en gang i hver måned. Datoen meddeles ved opslag. Hvis dørmåtten er taget ind, vaskes der helt til dørtrinnet.

Stier, flisepladser og langs facader fejes en gang ugentligt af viceværten, men hjælp gerne til med at holde arealerne rene og ryddelige.

Græsplænerne er til fri benyttelse for beboerne, og skal efterlades ryddelige.

 

Affaldshåndtering

Nedfaldsskakterne lukkes i sensommeren 2017.

Alt affald skal sorteres. Sortèr dit affald rigtigt.

Sorteret og emballeret husholdningsaffald afleveres i lukkede poser i de korrekte indkast på pladsen ved Slangerupgade.

Poser til madaffald udleveres af Hillerød Forsyning. Ruller med opløselige poser leveres og kan genbestilles hos viceværten.

Poser til restaffald skaffer du selv.

Glas, flasker, aviser, papir, batterier og sammenfoldet rent pap afleveres i de respektive og afmærkede containere.

Poser med affald skal uden ophold bringes direkte til de korrekte indkast på pladsen ved Slangerupgade. 

Farligt affald kan efter forudgående aftale afleveres til viceværten. (Skal sorteres og samles i lukket skur ved fyrkælderen)

Storskrald - her henvises til Hillerød Kommunes service på dette område. (www.hillerodforsyning.dk).

”Genbrugsstationen” på Lyngevej, 3400 Hillerød tager imod alle typer sorteret affald undtagen dagrenovation.

Affald skal uden ophold bringes direkte til pladsen ved Slangerupgade.

Vedligeholdelse af boligen

Ejeren er selv ansvarlig for vedligeholdelse og fornyelse af vinduer og altandøre.

Ejeren er selv ansvarlig for al indvendig vedligeholdelse med hensyn til vand, varme & sanitet (VVS), elinstallationer, målere og lignende.

Der må ikke etableres ekstra aftræk i tag, ydervægge eller ekstra elinstallationer i trappeopgange.

Det anbefales, at alle anvender Birkeparkens fast tilknyttede håndværkere. De kender bebyggelsens særegenhed. Kontakt formanden for yderligere information.

Når der skal foretages ændringer i lejlighed, som kræver lukning af ejendommens centrale anlæg - el, vand, varme og kabel TV - skal formanden tages med på råd og de berørte naboer skal informeres.

Forskelligt

 

Cykler, barnevogne, klapvogne og legeredskaber

Cykler anbringes i de aflåste cykelkældre. Barnevogne og klapvogne placeres i barnevognskælderen ved siden af cykelkælderen. Legeredskaber kan også henstilles i barnevognskælderen.

 

Husdyr

Det er ikke tilladt et holde husdyr. Besøgshunde skal føres i snor og luftes udenfor Birkeparkens områder. 

Altankasser

Altankasser må opsættes. Placeres disse udvendigt skal de være forsvarligt fastgjorte således, at de ikke udgør en risiko for underboerne.

Vis hensyn

Lejlighederne er ikke specielt godt lydisolerede. Skal der holdes fest, så orientér naboerne direkte eller ved opslag på tavlerne. Reducer almindeligvis lydniveauet efter normal sengetid. Brug af værktøj bør ske i tidsrummet mellem 7 og 20. Advisér gerne naboerne ved længevarende aktiviteter.

Hastighed og parkering

Hastigheden på Birkeparkens veje må maximum være 20 km/t.

Det er tilladt at parkere på Birkeparkens tre parkeringspladser med en gyldig tilladelse fra Dansk P-kontrol. Tilladelsen placeres indvendigt, synligt og læselig i forrudens højre side.

Den store p-plads og de 4. pladser v/27F er forbeholdt personbiler. Den 5. plads v/ 27F er reserveret viceværten for samtidig at give plads for passage af maskiner m.m. til baghaven. 

Større vare- og lastbiler henvises til at parkere på pladsen ved Slangerupgade.

Ingen trailere på parkeringspladserne.

På vejene rundt om bygningerne accepteres af- og pålæsning i kortere tid.

Husk at gøre plads for eventuelle udrykningskøretøjer. 

Gæstebilletter

Udfyldes med kuglepen eller lignende, der ikke kan viskes ud og skal være udfyldt med dato, tidspunkt, lejlighedsnummer og bilens registreringsnummer.
Gæstebilletter er gældende i 24 timer.
Billetter med rettelser eller utydelig skrift er ugyldige.
Gæste billetter er beregnet til køretøjer, hvor fører og/eller passagerer skal besøge beboere i Birkeparken.
Billetter rekvireres ved at lægge en kuvert i viceværtens postkasse placeret på øst gavlen af blok 25.

En Kuvert påført navn og lejlighedsnummer bliver returneret inden for tre arbejdsdage.

Parkeringskort

De faste kort gælder fra 1. januar til 31. december. For at få udleveret et fast kort skal bilen bruges af og være indregistreret til en beboer i Birkeparken.

Brugen skal kunne dokumenteres.

Der udstedes kun et fast kort pr. husstand. Har husstanden flere biler, må man finde plads uden for Birkeparken.

Henvendelser vedrørende kort rettes til bestyrelsen.

Indsigelse over en parkeringsafgift: www.p-klage.dk

Skriftlig klage sendes til: Parkering.dk@arvato.com

Henvendelser vedrørende betalinger: tlf. 30306493

Dansk P-kontrol

Spørgsmål kan rettes til Dansk P- kontrol på telefon 70 20 87 70 eller på mail ”dansk.p@pc.dk”

Stuelejligheder med haveadgang

Af hensyn til adgang for vinduespudsning og eventuelle reparationsarbejder i de overliggende lejligheder skal der være klippet en åbning på minimum 50 cm. gennem hække.

Hække skal være stedsegrøn liguster og skal fremstå nyklippet to gange om året i hhv. juni og oktober måned. Senest d. 30/6 og 31/10

Hække mellem havestykkerne kan erstattes af et trykimprægneret grønt hegn med en højde på 180 centimeter. Vedligeholdelsen påhviler den, der har etableret hegnet.

De enkelte hække skal være ensartede og holdes i en højde der ikke overstiger 180 centimeter, målt udvendig fra græsplænen.

Hækafklip og andet grønt uden potte, plast og papir kan kastes i indhegningen ved skuret nær fyrkælderen.

Vicevært / ejendomsservice

”Lausten & Co” varetager viceværtarbejdet og kan kontaktes på telefon 26276973.

Viceværtens arbejde består hovedsageligt i vedligeholdelse af fællesarealerne, bygningerne indvendigt og udvendigt, herunder renholdelse af indgangspartier og trapper samt føre det tekniske opsyn.

Navne på postkasser, hoveddøre til lejligheder og opslag i opgangstavlerne vedligeholdes af viceværten.

Autriserede mærkater som eksempelvis ”Reklamer, nej tak”, må opsættes på postkasserne.

Mærkaterne kan rekvireres hos PostDanmark.

Vaskekælder, tørrerum og kælderrum

Møntvaskeri med vaskemaskine og tørretumbler er i blok 25.

Tidsbestilling til vaskemaskine og tørretumbler foregår ved at hænge en lille lås med lejlighedsnummer på reservationstavlen i vaskekælderen.

En reserveret tid skal være påbegyndt inden for en time. Sker dette ikke, kan vasketiden overtages af andre beboere.

Anvendelse af udstyret, der også omfatter en centrifuge, fremgår af opslag i kælderen.

Ved siden af vaskekælderen er der et tørrerum. Det kan ikke reserveres. Hvis tøjet hænges på klemmer vil tørretiden almindeligvis være mindre end et døgn.Tag venligst tøjet ned hurtigst muligt efter det er tørt.

Det anbefales at stille opbevaringer i kælderrum på sokler eller lignende.

Opbevaringer udenfor eget eller lejet kælderrum skal være aftalt med bestyrelsen. 

Foreningen råder over enkelte kælderrum, som kan lejes ved henvendelse til formanden for bestyrelsen.

Velkommen til Birkeparken